Stena Recycling Sp. z.o.o.: Stena Recycling Polska ogłosiła laureatów Stena Circular Economy Award!

15-04-2020


Ponowne użycie urządzeń elektronicznych oraz mebli, a także biopaliwo z odpadów powstałych podczas produkcji czekolady. To tylko kilka spośród nagrodzonych projektów w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Coraz większa popularność konkursu potwierdza, że rośnie świadomość idei GOZ w firmach działających w wielu różnych obszarach a praktyki zgodne z tą ideą są stosowane na coraz szerszą skalę.

W dobie wyczerpujących się zasobów naturalnych, jednym z priorytetów Unii Europejskiej stało się przejście z modelu gospodarki linearnej, na cyrkularny. Z wytwarzanych odpadów odzyskuje się cenne zasoby i ponownie wprowadza je do procesów produkcyjnych. To między innymi dlatego coraz więcej firm poszukuje efektywnych rozwiązań pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu produkcji na środowisko naturalne. Konkurs organizowany przez Stena Recycling od 3 lat promuje najlepsze praktyki z tego obszaru, zwiększając świadomość tych ważnych społecznie i ekonomicznie zagadnień.

- Konkurs Stena Recycling zachęca firmy i studentów do efektywnych i mniej schematycznego myślenia o tym, jak zwiększać pozytywny wpływ produktów i usług na otoczenie. Tego typu zachowania i strategie, uwzględniające ideę GOZ, będą miały wielkie znaczenie, gdy po pokonaniu epidemii, gospodarka zacznie się z powrotem rozpędzać. Nie zapominamy także o ważnej roli edukacyjnej konkursu. Rośnie grupa przedstawicieli młodego pokolenia, którzy świadomie wybierają produkty, usługi, a nawet profesje, zmniejszające negatywny wpływ na środowisko – mówi Piotr Bruździak, przewodniczący Jury konkursu.

Oto zwycięzcy III edycji konkursu Stena Circular Economy Award. Pierwsze miejsce w kategorii Przedsiębiorcy – praktyka otrzymała firma Orange Polska S.A. za projekt „Odnowa urządzeń multimedialnych”, w ramach którego używane routery i modemy zwrócone przez klientów po zakończeniu umowy, są odnawiane i udostępniane kolejnym abonentom. Jako najlepszą inicjatywę w kategorii „promocja idei GOZ” Jury wyróżniło ex-aequo dwie firmy: Carrefour Polska Sp. z o.o., za akcję „Zakupy do własnych opakowań klientów” oraz STU ERGO Hestia SA za „Upcykling odpadów i organizację warsztatów z upcyklingu”. Carrefour zachęca do ograniczania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. W tym przypadku Jury konkursu doceniło przede wszystkim chęć kształcenia konsumenta.

Z kolei STU ERGO Hestia SA ponownie wykorzystuje części z elektroodpadów oraz odpadów pozyskanych w ramach procesu likwidacji szkód. Materiały te wykorzystywane są m.in. do tworzenia biżuterii, materiałowych etui na sprzęt elektroniczny, a nawet mebli, które znajdują się w siedzibie firmy. Jury konkursu doceniło proaktywne działania firmy związane z potrzebą zmiany modelu dotychczasowego działania.

Dodatkowe wyróżnienia za wdrożone praktyki GOZ otrzymali: Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. za wykorzystanie powstałych przy produkcji czekolady odpadów do wytwarzania zacieru, który następnie przetwarzany jest na bioetanol oraz firma Nowy Styl Sp. z o.o. za wprowadzenie dodatkowych usług naprawy i redystrybucji niewykorzystywanych mebli oraz przetwarzanie nienadających się do dalszego użytkowania elementów.

Spośród projektów zgłoszonych przez studentów jury wybrało pomysł Justyny Bronowickiej (Uniwersytet Wrocławski) na „Sklep samozaopatrujący”, którego głównym celem jest upcykling starych ubrań oraz edukacja w zakresie ekologii i GOZ. Dodatkowe wyróżnienia otrzymały Karolina Wodnicka z Akademii Sztuki w Szczecinie za projekt ekologicznego opakowania na kanapki oraz Magdalena Kierzek, Paulina Wielec i Amanda Nowaczyk z Politechniki Łódzkiej za projekt aplikacji służącej do rozpoznawania rodzaju odpadu i tym samym ułatwiającej skuteczny recykling.

Nagrodą dla zwycięskich przedsiębiorstw jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych. Studenci otrzymują laptopy oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację zgłoszonego pomysłu.

Partnerami III edycji konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań „Rekopol”, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Kampania 17. Celów oraz GOZ WORLD.

Źródło.


Stena Recycling Sp. z.o.o. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D