Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.: Cushman & Wakefield poszerza ofertę usług w zakresie zrównoważonego rozwoju

22-02-2022

Dla Cushman & Wakefield kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ESG są jednym z priorytetów. Firma niedawno poinformowała o przyjęciu ambitnych celów opartych o wiedzę naukową i zatwierdzonych przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi): redukcja emisji gazów cieplarnianych związanych z prowadzeniem biur i działalności operacyjnej, w zakresie 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym o 50% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2019 oraz zaangażowanie swoich kluczowych klientów, należących do grona największych w świecie właścicieli i najemców nieruchomości, które odpowiadają za 70% emisji gazów cieplarnianych w zarządzanych przez nią obiektach (zakres 3), w wyznaczenie własnych celów do osiągnięcia do roku 2025. Ponadto, przystępując do kampanii Business Ambition for 1.5ºC, Cushman & Wakefield zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości (zakresach 1, 2 i 3) do 2050 r.

Budynki odpowiadają za znaczną część światowej emisji dwutlenku węgla, dlatego zdajemy sobie sprawę, że Cushman & Wakefield odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu zrównoważonej przyszłości w branży nieruchomości. W związku z tym skupimy nasze wysiłki na ograniczaniu emisji związanej z naszą własną działalnością operacyjną (emisji bezpośrednich oraz wynikających z produkcji kupowanej przez firmę energii cieplnej i elektrycznej), a także emisji przez obiekty, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów, właścicieli i najemców nieruchomości. Zapewnimy im wsparcie przy wyznaczeniu celów w obszarze zrównoważonego rozwoju i – co najważniejsze – pomoc w ich osiągnięciu – mówi Jonathan Hallett, Dyrektor Cushman & Wakefield na Europę Środkowo-Wschodnią.

Zmniejszenie wpływu nieruchomości na środowisko naturalne

Cushman & Wakefield rozbudowuje swoją dotychczasową ofertę usług w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zapewniając klientom kompleksowe doradztwo. Właściciele i najemcy nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe i indywidualne rekomendacje dotyczące możliwości zmniejszenia wpływu swoich budynków na środowisko naturalne oraz pomoc w ich wdrażaniu. Korzyści, na jakie mogą liczyć, wynikają nie tylko z mniejszych obciążeń generowanych przez nieruchomości, lecz także z ich większej efektywności operacyjnej, przystosowania do przyszłych wyzwań i wymogów regulacyjnych, a także utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku.

Oferta usług firmy Cushman & Wakefield w obszarze ESG dotyczy takich aspektów jak:

 •     Opracowanie strategii i doradztwo w zakresie ESG
 •     Wsparcie w osiąganiu zeroemisyjności / celów inicjatywy Science Based Target (SBTi)
 •     Analiza ryzyka klimatycznego i gotowość na skutki zmian klimatycznych
 •     Analizy due diligence w zakresie ESG
 •     Strategia w obszarze ESG dotycząca aktywów
 •     Rozporządzenie SFDR / taksonomia UE
 •     Zielone finansowanie
 •     Doradztwo w procesie zbywania inwestycji
 •     Benchmark GRESB (Global Real Estate Sustainability Reporting Benchmark)
 •     Artykuł 8
 •     Standardy raportowania corocznego (GRI / EPRA / SASB)
 •     Certyfikacja budynków w systemach BREEAM, LEED, DGNB, BREEAM In-Use / LEED O+M, WELL, WELL H&S
 •     Usługi doradztwa technicznego:

            - Audyty energetyczne / ESG / zeroemisyjności
            - CRREM
            - Zrównoważony rozwój i modernizacje
            - Optymalizacja systemu zarządzania budynkiem (BMS)
            - Odnawialne źródła energii i technologie niskoemisyjne – wykonalność i wdrożenie
            - Dekarbonizacja aktywów
            - Analiza cyklu życia / analiza cyklu życia całego budynku
            - Modelowanie energetyczne
            - Inteligentne budownictwo, technologie niskoemisyjne i oparte na odnawialnych źródłach energi

Więcej szczegółów na temat publikacji TUTAJ


Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D