Scandinavian Express Poland Sp. z.o.o.: Zwiększa ochronę marki

16-02-2012

Nazwa i logo Scandinavian Express chronione w całej UE.

Znak towarowy jest niezbędnym instrumentem komunikacji z klientem. Służy on nie tylko identyfikacji danej firmy, produktu czy usługi, ale również nawiązaniu swoistej więzi z konsumentem opartej na zaufaniu do marki. Ochrona znaku jest zatem dla przedsiębiorstwa bardzo istotna. Zwłaszcza na silnie konkurencyjnym rynku usług TSL, który niestety zarówno w kraju jak i zagranicą wciąż spotyka się z czynami nieuczciwej konkurencji.

Do niedawna  znak towarowy Scandinavian Express zarejestrowany był jedynie w  Urzędzie Patentowym  RP.  Uzyskane Świadectwo Ochronne gwarantowało Spółce bezpośrednią ochronę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dnia 1 lutego 2012 firma uzyskała Świadectwo Rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego (CTM) nadane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wspólnotowego w Alicante (OHIM),  tym samym rozszerzając ochronę prawną znaku towarowego Scandinavian Express na obszar całej Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne we wszystkich krajach UE.  Rejestracja znaku jest dla Spółki  istotnym krokiem w realizacji strategii, zakładającej umacnianie marki na arenie europejskiej oraz dalszą ekspansję na rynki Wspólnoty.
 


Scandinavian Express Poland Sp. z.o.o. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D