Domański Zakrzewski Palinka Sp. K.: DZP powiększa Zespół Prawa Żywnościowego

18-05-2017

Do Zespołu Prawa Żywnościowego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka z początkiem maja, na stanowisko Counsel, dołączyła Monika Zagrajek – specjalistka w zakresie prawa żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z suplementami diety, żywnością wzbogacaną oraz żywnością specjalnego przeznaczenia.
 

W DZP Monika będzie zajmowała się doradztwem w zakresie szeroko rozumianej żywności prozdrowotnej, tj. suplementów diety, żywności wzbogacanej, żywności specjalnego przeznaczenia, a także nowej żywności, zarówno w kontekście składu, oznakowania, jak i prezentacji, oraz w kwestii zagadnień związanych z wprowadzaniem tych kategorii środków spożywczych do obrotu.
 

Monika zanim dołączyła do kancelarii przez 11 lat była związana z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, gdzie przez ponad 6 lat pełniła funkcję Dyrektora Departamentem Żywności Prozdrowotnej.
 

Do jej ówczesnych obowiązków w GIS należało m.in. ustalanie priorytetów i kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych i nowej żywności.
Prowadziła także nadzór nad przyjmowaniem powiadomień oraz wprowadzeniem środków spożywczych objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium RP.
 

W latach 2013-2014 Monika była ekspertem krajowym z zakresu prawa żywnościowego o specjalności suplementy diety podczas audytów organizowanych przez Komisję Europejską.
 

Cieszymy się, że Monika dołączyła do DZP. Jako członek naszego zespołu na pewno pomoże nam zintensyfikować nasze działania w obszarze doradztwa dla branży spożywczej oraz branżach powiązanych – komentuje Tomasz Kaczyński, partner kierujący pracami Zespołu Prawa Żywnościowego.
 

Znam DZP i jej prawników i cieszę się na tę współpracę oraz na to, że wspólnie będziemy mogli zwiększyć potencjał DZP – dodaje Monika Zagrajek.
 

O Zespole Prawa Żywnościowego

Zespół Prawa Żywnościowego jest częścią Praktyki Life Sciences – największego w Europie Środkowo-Wschodniej zespołu zajmującego się prawem ochrony zdrowia, prawem farmaceutycznym, wyrobów medycznych i prawem żywnościowym. Doradztwo ekspertów obejmuje wszystkie aspekty istotne dla działalności firm z tych sektorów, począwszy od badań klinicznych, rejestracji, dopuszczania do obrotu, poprzez ich wytwarzanie, promocję, reklamę i dystrybucję, aż po ochronę praw własności intelektualnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.dzp.pl


Domański Zakrzewski Palinka Sp. K. - więcej aktualności i informacji

 

Projekt i wykonanie i2D