NCAB Group Polska Sp. z o.o.: rozpoczęła akcję dofinansowującą program Pajacyk

28-11-2017

Za każdą linię zamówienia (jeden produkt – jedna linia) NCAB Group Polska przekazuje Polskiej Akcji Humanitarnej środki na jeden posiłek dla dzieci objętych pomocą w ramach programu Pajacyk.

W czerwcu b.r. odbyła się debata na temat problemu ubóstwa i niedożywienia dzieci w Polsce, a także roli współdziałania organizacji pozarządowych z biznesem w celu jego rozwiązywania. W spotkaniu wzięli udział: Janina Ochojska, prezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej, Magdalena Szymczak, koordynatorka ogólnopolskiego programu dożywiania dzieci Pajacyk, realizowanego przez PAH; Marta Chomaniuk, zastępczyni dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS diecezji białostocko–gdańskiej, Krzysztof Bielica, prezes zarządu DHL Global Forwarding oraz Michał Kopcewicz, dyrektor zarządzający NCAB Group Polska, a także przedstawiciele mediów.

Program Pajacyk rozszerzył formułę.

W tym roku po raz pierwszy Pajacyk zapewnił posiłki dla dzieci także podczas wakacji. Do wakacyjnej edycji programu zgłosiło się 35 placówek wsparcia dziennego z całej Polski. Dofinansowanie przyznano 26 z nich, dzięki czemu posiłki otrzymuje 1 200 dzieci.

Program Pajacyk wspiera dzieci i młodzież do 18 roku życia, które są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych powodów i z różnych przyczyn nie otrzymują pomocy w postaci posiłków w ramach działań organizowanych przez gminy. Organizacje współpracujące z PAH zwróciły naszą uwagę, że podczas wakacji dzieci i młodzież nie otrzymują pomocy w szkole i nie mają alternatywy. Potwierdziły to badania GRAPE „System, który nie działa. Analiza realizacji programu dożywiania dzieci w Polsce”. Dzieci korzystające ze wsparcia w postaci darmowego posiłku, niezależnie od źródła finansowania (program rządowy czy organizacje pozarządowe) najczęściej otrzymują go w szkole, ewentualnie świetlicy, do której uczęszczają po lekcjach. W okresie wakacji, kiedy szkoły są zamknięte, dzieci pozostają bez pomocy. W ramach akcji wakacyjnej chcemy dodatkowo uzupełnić lukę w żywieniu dzieci.

- Program jest w pełni finansowany ze środków przekazanych przez firmy i darczyńców prywatnych. Przemyślana pomoc dzieciom jest możliwa przede wszystkim dzięki długofalowemu zaangażowaniu. Staramy się być zawsze blisko tych, którzy tego najbardziej potrzebują tutaj w Polsce, lokalnie, gdzie jesteśmy na co dzień. Dlatego nie mogliśmy pozostać bierni na problem niedożywienia dzieci w Polsce i w 2011 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy z Polską Akcją Humanitarną – mówi Krzysztof Bielica, prezes zarządu DHL Global Forwarding.

- Chcemy pokazać kolejnym firmom jak konkretnie można się zaangażować w pomoc – dodaje Michał Kopcewicz, dyrektor zarządzający NCAB Group Polska  - Naszą motywacją jest dbałość o dzisiejsze dzieci, bo to od nich zależy zrównoważony rozwój w przyszłości.


NCAB Group Polska Sp. z o.o. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D