White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.: uzyskała bezwarunkową zgodę na koncentrację dla Deutsche Telekom w Holandii

20-12-2018

Międzynarodowa kancelaria White & Case LLP odniosła olbrzymi sukces, uzyskując bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na nabycie Tele2 NL przez T-Mobile Netherlands, podmiot zależny Deutsche Telekom (DT).

Po koncentracji roczny przychód spółki ma wynosić ponad 2 mld EUR, a liczba użytkowników telefonów komórkowych na abonament ok. 4,3 mln. Komisja Europejska wyraziła zgodę na koncentrację po wnikliwym przeprowadzeniu II fazy postępowania, rozpoczętej w czerwcu w celu oceny planowanej transakcji. Taki rodzaj koncentracji, powodujący zmniejszenie liczby graczy na rynku z czterech do trzech, podlega zazwyczaj bardzo surowej ocenie Komisji.

„Na początku nasza praca przypominała forsowny marsz pod górę, ze względu na wcześniejsze decyzje w sprawach koncentracji na rynku telekomunikacyjnym zmierzających do zmniejszenia liczby graczy na rynku z czterech do trzech. Oświadczenie pani Komisarz, że każda sprawa jest inna, było jednak bardzo krzepiące i energicznie broniliśmy naszego stanowiska podczas rozprawy w Komisji Europejskiej”, powiedział Mark Powell, partner White & Case z Brukseli, który współkierował pracami zespołu. „Komisja wykazała się wielką dojrzałością, podejmując taką decyzję na podstawie bardzo specyficznego charakteru tej sprawy. Koncentracja poprawi możliwości operacyjne, z czego skorzystają przede wszystkim holenderscy konsumenci, i co przełożyło się już na konkretne obietnice skierowane pod ich adresem.”

Katarzyna Czapracka
, partner lokalny w Brukseli i Warszawie, która współkierowała zespołem White & Case, powiedziała: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozstrzygnięcia, które nie byłoby możliwe bez ogromnego wysiłku całego zespołu i kreatywnego podejścia wewnętrznego zespołu prawników DT. Sukces ten to bardzo dobry przykład na to, jak świetnie rozumiemy tę szybko rozwijającą się branżę oraz jak dobrze potrafimy wykorzystać tę wiedzę na potrzeby naszych klientów.”

Zespół White & Case pracował pod kierownictwem partnera Marka Powella (Bruksela) oraz lokalnego partnera Katarzyny Czaprackiej (Bruksela/Warszawa), których wspierali lokalni partnerzy: Alexandra Rogers oraz Jérémie Jourdan (oboje również z Brukseli), oraz prawnicy Cornelius Börner, Marika Harjula, Guoda Majauskaite (Bruksela), Iwo Małobęcki i Jolanta Brogowska (oboje z Warszawy).


White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k. - więcej aktualności i informacji

 

Projekt i wykonanie i2D