Russell Bedford Poland: Tarcza antykryzysowa opracowana przez Rząd - szykuje się legislacyjny tor przeszkód

20-03-2020

Prezydent i Premier przedstawili ogólny zarys pakietu tarczy antykryzysowej. Na działania niwelujące skutki pandemii koronawirusa rząd ma przeznaczyć rekordową kwotę 212 miliardów złotych. Poszczególne zapisy pakietu będą teraz w ekspresowym tempie implementowane do ustaw.

Pakiet obejmie 5 części: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych.

Filar obrony miejsc pracy, tam gdzie jest to możliwe. Pakiet osłonowy dla obywateli
– Można powiedzieć, że są to działania osłonowe dla rynku pracy, żeby w solidarny sposób pracownik, pracodawca, przedsiębiorca, ale i państwo partycypowali, brali udział w ochronie miejsc pracy – tłumaczył Morawiecki. – Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, zarejestrowaniem straty finansowej, będzie państwo mogło pokrywać 40% wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej. Drugie 40% pokrywa pracodawca, co najmniej drugie 40%, bo to zależy od możliwości finansowych, być może będą chcieli pokryć więcej. Dzięki temu jestem przekonany, że parę milionów osób, może trzy, może cztery miliony osób będzie bezpieczniejsze na rynku pracy. (…) Również dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, są osobami samozatrudnionymi albo pracującymi na umowę-zlecenie lub o dzieło chcemy zaproponować pewien bufor (…) Będziemy mieli dla nich możliwość wypłaty środków do 80% minimalnego wynagrodzenia. Również zasiłek opiekuńczy, który teraz przysługuje osobom, które opiekują się dziećmi do lat 8 – jeżeli będzie taka decyzja o kontynuacji zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków – jej jeszcze nie ma, ale jeżeli będzie – to taki zasiłek opiekuńczy będziemy na kolejne dwa tygodnie przedłużali. To jest 3 do 4 mld złotych z budżetu państwa, de facto ze funduszu ubezpieczeń społecznych.

W nadchodzących dniach ustalenia będą wdrażane do kierunkowych ustaw

Rząd zaproponuje też prolongatę rat kredytowych i opłat za media, w porozumieniu z firmami, które takie usługi świadczą. Podobne porozumienie zostało wypracowane z sektorem bankowym. Urząd ochrony konsumenta ma czuwać nad wysokością cen produktów i usług.

Filar wsparcia dla przedsiębiorców
Drugi filar to filar dla przedsiębiorców. Tutaj gwarancje kredytowe, zapewnienie płynności, mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tysięcy złotych, leasing operacyjny dla sektora transportowego. Szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym, płynnościowym, dostarczanych przez Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencje Rozwoju Przemysłu – instytucje mające stymulować wzrost gospodarczy, dziś będą amortyzować nieuchronny spadek

Filar wsparcia dla zdrowia z dodatkowymi 7 mld złotych
– Trzeci filar to wsparcie dla służby zdrowia – mówił Premier. – Tu chcemy alokować co najmniej 7,5 mld złotych dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, na materiały ochronne, wszelkie inne sprzęty medyczne, aparaturę, która jest niezbędna w walce z koronawirusem, ale także w modernizacji całej bazy szpitalnej, całej bazy podstawowych jednostek opieki zdrowotnej.

Filar wzmacniający system finansowy
Filar zapewnienia bezpieczeństwa środków, depozytów, lokat, wpłat, wypłat, czyli funkcjonowania całego systemu finansowego. Pamiętamy doskonale rok 2008/2009 – wtedy cały świat zatrząsnął się w posadach właśnie dlatego, że bezpieczeństwo finansowe w wielu krajach legło w gruzach i wtedy w to miejsce weszły banki centralne i weszły działania rządów - – mówił Morawiecki. – Nie czekamy aż się to stanie, tylko już dzisiaj, w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego zaproponowaliśmy pakiet płynnościowy jako ochrona naszych środków depozytowych, chociażby po to, aby w bankomatach były pieniądze.

Filar inwestycji publicznych
– Piąty filar „tarczy antykryzysowej” to filar inwestycji publicznych. Chcemy zastosować klasyczny impuls inwestycyjny po stronie państwa i budujemy fundusz, który będzie opiewał na wysokość co najmniej 30 mld zł na drogi samorządowe, cyfryzację, ochronę środowiska, modernizację szkół i szpitali (…) Są to środki niezależne od funduszy europejskich – dodał Premier.

W nadchodzących dniach ustalenia będą wdrażane do kierunkowych ustaw.


Wystąpienie Prezydenta i Premiera można obejrzeć na Twitterze Kancelarii Premiera
https://twitter.com/PremierRP oraz na Facebooku https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/


Russell Bedford Poland - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D