Deloitte Advisory: Polski Ład – nowe wymogi podatkowe coraz bliżej

9-08-2021
 W dniu 26 lipca 2021 r. przedstawione zostały szczegóły planowanych zmian w regulacjach podatkowych, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

 

W trakcie konferencji Ministra Finansów przedstawione zostały kluczowe założenia planowanych zmian oraz główne cele przyświecające poszczególnym inicjatywom – tj.:

 

Pierwszy cel to zapewnienie „podatkowego fair play” systemu podatkowego w Polsce – pod tym hasłem kryją się takie inicjatywy jak podniesienie kwoty wolnej od podatku, zmiany dot. składki zdrowotnej, podniesienie 2 progu progresji oraz zmiany w uproszonych formach opodatkowania, czyli w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz karcie podatkowej;

 

Drugi cel to zapewnienie „podatkowego restartu polskiej gospodarki” – czyli uruchomienie pakietu ulg i zachęt, które były już prezentowane i konsultowane w ostatnich tygodniach przez Ministerstwo Finansów;

 

Trzeci cel to zapewnienie „równych szanse dla biznesu” – pod tym hasłem kryje się zestaw zmian regulacji podatkowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

 

Dodatkowo, w dniu 26 lipca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja podsumowująca całokształt planowanych zmiany w regulacjach podatkowych i okołopodatkowych, które są obecnie w opracowaniu w ramach tzw. Nowego Ładu. Prace w zakresie przygotowania zmian w prowadzone przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Jak podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, planuje się, że zmiany zostaną przejęte przez Rząd w trzecim kwartale 2021 r.

 

Projekty ustaw zostały przekazane opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz przekazane do konsultacji publicznych.

 

Na podstawie wcześniejszych zapowiedzi wiadomym było, że zakres spodziewanych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw będzie obszerny. Niemniej jednak z obecnego komunikatu wiemy, że na liście planowanych zmian pojawiły się nowe kwestie, które dotychczas nie były szerzej zapowiadane.

 

Pełne podsumowanie zapowiadanych zmian tutaj.


Deloitte Advisory - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D