Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. SDZLEGAL SCHINDHELM: UKRAINA - SPECUSTAWA - aktualiacja

7-03-2022

Prace nad specustawą, która miała usprawnić m.in. legalizację pobytu i pracy dla uchodźców z Ukrainy ciągle w toku. Obecnie trwa konkretyzacja przepisów. Obrady sejmowe nad specustawą prawdopodobnie rozpoczną się 8/9 marca.

1. ZUS oferuje pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
    Możliwe formy pomocy to:

 • odroczenie terminu płatności składek;
 • rozłożenie zadłużenia na raty.

W celu dalszych informacji należy skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń.

2. Na stronie ZUS pojawiło się wyjaśnienie dot. świadczeń 500 plus dla obywateli Ukrainy:

 • Obywatele Ukrainy mieszkający na stałe Polsce mogą otrzymać przedmiotowe świadczenie, jeśli do wniosku dołączą dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy;
 • Uchodźcy z Ukrainy obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy”, w związku z czym na ten moment nie mają prawa do pobierania świadczenia. Składanie wniosków o przyznanie 500 plus będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawnych.

3. Komunikat z dnia 4 marca 2022 r. dot. stanowiska KNF w sprawie usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy informuje, że “Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) skierował do Prezesów Zarządów Banków w Polsce stanowisko dotyczące zapewnienia uchodźcom z Ukrainy usług bankowych dostosowanych do aktualnych warunków.”
KNF wyraził oczekiwanie, aby banki wdrożyły specjalne oferty skierowane dla uchodźców z Ukrainy.
Oferty powinny zapewniać obywatelom Ukrainy, uciekającymi przed konfliktem zbrojnym, dostęp do podstawowych usług płatniczych i usprawniać dystrybucję przeznaczonego dla nich wsparcia finansowego.
 
Ponadto, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyraził następujące stanowisko co do ofert:
“Zdaniem UKNF oferowany produkt powinien obejmować co najmniej:  

 • podstawowy rachunek płatniczy umożliwiający wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i w formie transferów bezgotówkowych, w tym         poleceń przelewu;
 • instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłaty z bankomatów;
 • całkowite zwolnienie z opłat, w tym za prowadzenie rachunku czy wydanie lub używanie instrumentu płatniczego;
 • dokumentację umowną w polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowe
 •  spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klient.”

4. Strona gov.pl poinformowała o trwających pracach Ministerstwa Finansów. Wiceminister Artur Soboń oświadczył, że “W Ministerstwie Finansów trwają również prace, które pozwolą obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP z Ukrainy nie płacić podatku od spadków i darowizn od darowizn. Zostanie wprowadzone zwolnienie z tego podatku dla nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych. Zwolnienie będzie obowiązywało od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.”
 
Dodatkowo Ministerstwo Finansów pracuję nad rozwiązaniami umożliwiającymi zaliczeniem do kosztów podatkowych dla firm pomocy osobom dotkniętymi działaniami wojennymi na Ukrainie, przekazywanej:

 • organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy),
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Do kosztów podatkowych również będą zaliczane świadczenia nieodpłatne, takie jak darmowa pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy.  
 
Zwolnienia będą obowiązywały od 24.02.2022 do 31.12.2022.
 
Planowane jest także zwolnienie z podatku dochodowego świadczenia uzyskiwanego przez obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP z Ukrainy od zwykłych osób fizycznych i firm. Wiceminister Artur Soboń tłumaczy: “Taką nieopodatkowaną pomocą może być np. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki i kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych”.


Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. SDZLEGAL SCHINDHELM - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D