Arena Tax Sp. z o.o.: Arena Advisory - Cykl bezpłatnych webinarów podatkowych

10-06-2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu spotkań online z doradcami podatkowymi, organizowanym przez firmę członkowską SPCC, spółkę Arena Tax.

Tematyka zaplanowanych spotkań:

Masowo ale z małymi podatkami – czyli jak wykorzystać ulgi przy produkcji seryjnej? – Czy powtarzalność produkcji pozbawia prawa do stosowania ulg? Ulga IP Box, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję – jak wykorzystać sposoby na obniżenie obciążeń podatkowych - 13 czerwca, godzina 11:00

Nowe obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych | Niekorzystne zmiany w KKS – Przed nami jedna z największych nowelizacji KSH od początku jego obowiązywania. Oprócz uregulowania tematyki grupy spółek i kompleksowym uregulowaniu ich działania, najważniejsze zmiany dotyczą zasad odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych oraz ich bieżącego funkcjonowania. Dodatkowo, w Sejmie złożony został obszerny projekt ustawy zmieniającej kodeks karny skarbowy istotnie zaostrzający kurs wobec podatników. - 14 czerwca, godzina 10:00

Polski Ład 2.0 – nowe rozdanie – 12 maja br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, którą potocznie przyjęło się określać mianem „Polski Ład 2.0”. Planowane są pilne zmiany przepisów, które – w nowym kształcie – mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r. - 20 czerwca, godzina 10:00

Szczegółowe informacje, agendy wydarzeń oraz linki do rejestracji na poszczególne webinaria dostępne pod adresem: https://arenaadvisory.com/kalendarz-wydarzen-podatkowych-czerwiec-2022/

Rejestracja i udział bezpłatne. Wydarzenia odbywają się w języku polskim. Po wydarzeniu prezentacja jest udostępniana uczestnikom.

Serdecznie zapraszamy.


Arena Tax Sp. z o.o. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D