White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.: doradzała Ministerstwu Finansów RP przy emisji obligacji Skarbu Państwa przeznaczonych na rynek amerykański o łącznej wartości 3 mld USD

21-11-2022

Emisja obejmuje obligacje 5-letnie o wartości 1,5 mld USD oraz obligacje 10-letnie o wartości 1,5 mld USD.

Obligacje 5-letnie zapadają 16 listopada 2027 r. i wyceniono je na 130 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,619%, przy rocznym kuponie 5,50%. Obligacje 10-letnie zapadają 16 listopada 2032 r. i wyceniono je na 175 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,890%, przy rocznym kuponie 5,75%.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W skład konsorcjum banków organizujących emisję weszły BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander oraz Société Générale.

W skład zespołu White & Case, który doradzał przy emisji weszli: partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), partner Jill Christie, counsel Doron Loewinger (Londyn) oraz associates Damian Lubocki, Karolina Niedzielska (Warszawa) oraz Callie Wallace (Londyn).


White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D