White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.: White & Case doradzała przy sprzedaży akcji spółki XTB S.A.

9-02-2024
Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case działała jako wyłączny doradca transakcyjny w związku ze sprzedażą przez XX ZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), większościowego akcjonariusza spółki XTB S.A. („Spółka”), części posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building). 
 
Transakcja o wartości 482 mln złotych obejmowała sprzedaż ponad 11,7 mln akcji po cenie ustalonej na poziomie 41 złotych za jedną akcję, co stanowi 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Po zakończeniu sprzedaży, Akcjonariusz pozostaje strategicznym inwestorem w Spółce, posiadając 50,93% akcji kapitale zakładowym Spółki. Sprzedaż odbyła się wyłącznie do wybranych inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r, ze zmianami.
 
W skład Menedżerów Oferty weszli Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie wraz z BANCO SANTANDER S.A., oraz UBS AG London Branch pełniący rolę Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu (Global Coordinators oraz Joint Bookrunners).
 
XTB S.A. to jeden z największych na świecie brokerów Forex & CFD notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka zapewnia inwestorom indywidualnym natychmiastowy dostęp do rynków finansowych z całego świata.
 
W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli partner Rafał Kamiński oraz associate Damian Lubocki wraz z zespołem prawników z biur White & Case w Londynie, Luksemburgu i Brukseli.

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k. - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D