DNB Bank Polska SA: Nowy Członek Zarządu

16-02-2010

Rada Nadzorcza Banku DnB NORD Polska powołała na stanowisko członka zarządu Agnieszkę Porębską, która odpowiadać będzie za nadzorowanie obszaru bankowości detalicznej i MSP.

Agnieszka Porębska jest doświadczonym bankowcem, ma dogłębną wiedzę bankową i z obszaru zarządzania. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, wydziału finansów i statystyki. Posiada też dyplomy MBA Uniwersytetu w Minnesocie (University of Minnesota, USA) oraz warszawskiej SGH, jest też absolwentką Harvard Business School Publishing.
Z sektorem bankowym związana jest od 1996 roku, od początku kariery zawodowej zajmując się bankowością detaliczną, a potem także bankowością dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Najpierw, w latach 1996 – 2000, w Pierwszym Polsko Amerykańskim Banku, pełniła funkcję dyrektora departamentu klientów indywidualnych a wcześniej – kierownika zespołu ds. obsługi rynku klientów indywidualnych oraz specjalisty ds. nowych produktów bankowych.
W latach 2000-2008 w Fortis Banku, gdzie odpowiadała za zarządzanie i rozwój bankowości detalicznej i MSP. Zajmowała kierownicze stanowiska w tym obszarze – była dyrektorem pionu strategii i rozwoju, dyrektorem departamentu strategii rynkowej oraz dyrektorem departamentu klientów indywidualnych odpowiadając m. in. za strategię rozwoju banku w obszarze klientów indywidualnych i MSP.
W Banku DnB NORD Agnieszka Porębska pracuje od sierpnia 2008 r. – najpierw jako Dyrektor Banku odpowiadający za rozwój bankowości detalicznej, a od września ubiegłego roku – Dyrektor Banku nadzorujący pion bankowości detalicznej i MSP. Stworzyła strategię i plan finansowy Banku w tych obszarach na najbliższe lata. Od początku lutego – Członek Zarządu Banku nadzorujący bankowość detaliczną i MSP.
Agnieszka Porębska ma dwóch synów – Adama lat 15 i Daniela lat 5. Wolny czas poświęca na dalekie podróże.
W tej chwili w skład zarządu Banku DnB NORD Polska wchodzi pięć osób: Bartosz Chytła – prezes zarządu, Agnieszka Porębska, Artur Tomaszewski, Przemysław Sztandera i Olof Seidel – członkowie zarządu.
 

DNB Bank Polska SA - więcej aktualności i informacji

Projekt i wykonanie i2D