Find out more about
the SPCC National Sections:

Om SPCC på svenska

Den Skandinavisk-Polska Handelskammaren  (SPCC) är en ideel förening som inrättades 2004 av och för affärsmän som har kopplingar till Skandinavien eller ett intresse i regionen. Just nu har vi nära 400 medlemmar, vilket gör oss till en av de största bilaterala handelskammrarna i Polen.

Organisationen utgör en bred platform för nätverkande och hjälper till att knyta kontakter och utveckla Skandinaviska företag i Polen. Vi söker alltid kontakt med nya företag som dyker upp på den polska marknaden. Vårt huvudkontor ligger i Warszawa, men vi är aktiva i hela landet genom våra representanter i Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin samt Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia och Sopot).

Även om karaktären på vår verksamhet har kommit att förändrats genom åren, har vi alltid värnat om traditionella skandinaviska värden såsom klar och överskådlig verksamhet, socialt ansvar, ärlig konkurrens, jämställdhet och miljömedvetenhet.

Vi stödjer alla våra medlemmar genom att
• ständigt skapa nätverksmöjligheter och bygga kontaktnät genom våra möten både i huvudstaden och regionalt. 
• marknadsföra medlemsföretag under våra möten, samt på hemsidan
• samarbeta med andra bilaterala handelskammare och affärsorganisationer i Polen och Norden
• driva lobbyingverksamhet

Vi erbjuder även tjänster till polska företag som vill erhålla mer kunskaper om skandinaviska marknader eller är intresserade av att hitta äffärspartners, tillverkare, distributörer eller kunder i de skandinaviska länderna.

Skulle Ni vilja veta mer eller har andra frågor är Ni välkommna att kontakta oss!

Designed by i2D