Om SPCC pa Norsk

Skandinavisk-Polske Handelskammer (SPCC) er en forening av forretningsfolk etablert av og for entreprenører knyttet til Skandinavia. SPCCs hovedsete er i Warszawa, men organisasjonen er også aktiv i hele landet via regionalkontorene i Kraków, PoznaĹ„, Trippelbyen, WrocĹ‚aw og Szczecin.
SPCC har nå 340 firmaer-medlemmer og er det tredje største bilaterale kammeret i Polen. Medlemskapet i Kammeret gir mulighet til å etablere kontakt med en elitegruppe av personer som styrer de dynamiske skandinaviske selskapene, det er også en måte å få inspirasjon på for alle som streber mot å utvikle sitt eget firma.

Ved stadig å utvikle organisasjonen vår, konsentrerer vi oss om det som er viktigst:

 • utbygging av kontaktnettet
 • virksomhet som stimulerer utvikling av firmaer
 • utveksling av erfaringer og kunnskaper
 • reell støtte til skandinavisk-polske forretningssaker

Et av våre mål er å fremme verdier som tradisjonelt forbindes med Skandinavia:

 • ærlig konkurranse
 • gjennomsiktig forretningsliv
 • likestilling
 • sosialt ansvar
 • respekt for naturmiljøet

Vi støtter SPCCs medlemsfirmaer ved å gjøre følgende:

 • skape nettverksmuligheter under mange møter organisert i Kraków, PoznaĹ„, Szczecin, Trippelbyen, Warszawa og WrocĹ‚aw (til sammen over 50 møter årlig)
 • reklamere for medlemsfirmaene under møtene og via internettsiden www.spcc.pl
 • samarbeide med andre bilaterale kamre og forretningsorganisasjoner i Polen og Skandinavia
 • foreta lobbyvirksomhet for miljøet i SPCCs medlemsfirmaer
Med rikt kontaktnett, stor erfaring og kvalifisert personale kan SPCC også yte tjenester for polske selskaper som vil få informasjon om de skandinaviske markedene eller firmaer som er interessert i å finne forretningspartnere - produsenter, distributører, direkte kunder - i de skandinaviske landene.
 

Designed by i2D