Publikacje

2017

Innowacyjne skandynawskie rozwiązania - przemysł i czyste technologie

Raport jest kontynuacją zeszłorocznego projektu, którego celem jest promocja innowacyjnych rozwiązań skandynawskich firm w Polsce i rozwój polsko-skandynawskiej współpracy w obszarze innowacji. Partnerem publikacji jest firma Monitor ERP, w materiale znalazły się także artykuły od Ambasadorów Państw Skandynawskich w Polsce, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz przykłady wdrażanych rozwiązań z zakresu produkcji i czystych technologii przez firmy skandynawskie posiadające produkcję w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

"Co przyniosły inwestycje zagraniczne - wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu"

Raport przygotowany przez Politykę Insight we współpracy z 14 Izbami bilateralnymi działającymi w Polsce, w tym SPCC, analizuje inwestycje zagraniczne pod kątem branż, skali, przepływów oraz naświetla pozytywne efekty wpływu inwestycji zagranicznych zarówno na rozwój polskiej gospodarki jak i społeczeństwo - zatrudnienie, pensje czy rozwój pracowników.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

2016

 

"Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm w Polsce"

Raport „Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm w Polsce” prezentuje potencjał innowacyjny skandynawskiego biznesu w Polsce i pola do współpracy między Polską i Skandynawią w rozwijaniu innowacyjności. Raport powstał we współpracy z firmami: IKEA, VELUX, Atlas Copco, Cybercom, Electrolux, NEFCO, SEB i Skanska oraz pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju i Ambasad krajów skandynawskich w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ

 

"Polsko-skandynawska współpraca gospodarcza"

Raport prezentuje najnowsze dane na temat skandynawskich inwestycji skandynawskich firm w Polsce, poziomu wymiany handlowej oraz obecności skandynawskich firm w Polsce. Uzupełnieniem raportu są komentarze Ambasadorów państw skandynawskich oraz Ambasadorów państw bałtyckich. Raport powstał pod patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Ambasad państw skandynawskich w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ

2015

"Skandynawskie firmy w sektorze usług biznesowych w Polsce"

Publikacja jest poświęcona skandynawskim firmom z sektora nowoczesnych usług biznesowych, które ulokowały swoje operacje w Polsce. Została przygotowana przy współpracy z Fundacją Pro Progressio, firmami Kinnarps oraz Vastint oraz pod patronatem honorowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W raporcie znajdą Państwo unikalne dane na temat skandynawskich firm z sektora BSS w Polsce - zakres inwestycji, lokalizacje, obługiwane języki i procesy oraz 10 przykładów skandynawskich centrów usług, które z sukcesem działają na polskim rynku.

Publikacja (w języku angielskim) do pobrania TUTAJ
 


"Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego - dobre praktyki firm skandynawskich w obszarze odpowiedzialności społecznej"

Publikację otwierają wyniki badania SPCC i KPMG na temat postrzegania kwestii CSR, w szczególności związanych z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego, zarówno przez firmy skandynawskie obecne w Polsce, jak i firmy polskie. W raporcie zaprezentowano również  blisko 20 przykładów dobrych praktyk z zakresu CSR, wdrażanych przez firmy skandynawskie z różnych branż, takie jak: Fortum, DNB, IKEA, Jotun, Atlas Copco, Autoliv, Ericsson, H&M, Jula Poland, Kemira, Oriflame, Poldanor, Ruukki, Stora Enso oraz Volvo Polska. Opublikowane praktyki dotyczą trzech obszarów działań: prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy oraz zaangażowania społecznego i rozwój społeczności lokalnych.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


2014

„10 lat SPCC - Skandynawskie firmy w polskim krajobrazie”

Publikacja przygotowana z okazji 10-lecia SPCC. Materiał zawiera wyniki badania przeprowadzonego wśród skandynawskich firm wspólnie z PwC, którego celem było poznanie opinii i doświadczeń firm z Północy w zakresie inwestowania w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady. Dodatkowo w publikacji prezentujemy także przykłady inwestycji skandynawskich w Polsce oraz przykłady firm, których produkty i rozwiązania na stałe zagościły w polskim krajobrazie. Publikacja została przygotowania pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Ambasad państw nordyckich w Polsce.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 

„Kierunek Skandynawia – inwestowanie w Danii, Finlandii, Szwecji oraz Norwegii”

Publikacja powstała przy współpracy z firmami zaangażowanymi w 1wszą edycję konferencji "Scandinavian SWOT". W raporcie znajdą Państwo kompleksowe omówienie następujących zagadnień: obecna sytuacja gospodarcza, regulacje prawne i podatkowe, różnice kulturowe a biznes oraz możliwości współpracy w obszarze transport i logistyka. Zapraszamy do lektury.

Publikacja do pobrania TUTAJ

 


2013

„CSR  w obszarze energia i środowisko - doświadczenia firm skandynawskich”

W publikacji, przygotowanej przy współpracy z firmą PwC, Fortum oraz Skanska przedstawiono 15 dobrych praktyk wdrażanych przez firmy skandynawskie w obszarze energia i środowisko. Dobre praktyki wymienione w publikacji dotyczą trzech obszarów: energia i klimat, zrównoważone zarządzanie zasobami oraz edukacja ekologiczna.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


 „Skandynawskie inwestycje w Polsce”

Raport zawiera podsumowanie danych za lata 2002-2010, informacje na temat inwestycji oraz relacji gospodarczych z państwami skandynawskimi, w niektórych częściach opracowania wspomniane są także powiązane z nimi ekonomicznie i kulturowo Islandia i Estonia.

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


2012

 „CSR w łańcuchu dostaw i partnerstwie biznesowym – doświadczenia firm skandynawskich”

Publikacja opracowana przez Izbę we współpracy z CSRinfo, Fortum i Electrolux. W publikacji przedstawiono praktyki CSR w obszarze łańcucha dostaw oraz współpracy z poddostawcami i partnerami biznesowymi 15. skandynawskich firm działających w Polsce (m.in. H&M, Husqvarna, IKEA, Netto, Rockwool, SAS).

Publikacja do pobrania TUTAJ
 


2011

„The Voice of Scandinavia”

16-stronicowy dodatek przygotowany wspólnie z magazynem the Warsaw Voice.

Publikacja do pobrania TUTAJ

2009

„5th Anniversary of SPCC - Nordic investors in Poland”

Publikacja prezentuje profil firm członkowskich SPCC i rozwój współpracy gospodarczej między Polską a krajami skandynawskimi z perspektywy rocznicy 5-lecia istnienia SPCC.

Publikacja do pobrania TUTAJ

 

Projekt i wykonanie i2D